ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βελονισμός αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο που έχει τις βάσεις της στην κινέζικη ιατρική.
Πρόκειται για ένα σύνθετο και πλήρες σύστημα θεραπείας, η ιστορία του οποίου χάνεται πίσω,
στα βάθη και ​το πέρασμα του χρόνου. Ξεκίνησε στην Κίνα προ τεσσάρων χιλιάδων ετών και έφτασε στην Ευρώπη προ εκατόν εξήντα ετών. Το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνικής του βελονισμού είναι
η τοποθέτηση πληθώρας λεπτών βελονών στην ανθρώπινη επιδερμίδα. Οι μικροσκοπικές αυτές βελόνες τοποθετούνται σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα σημεία και όχι κατά τύχη. Η όλη διαδικασία του βελονισμού στοχεύει στο να διορθώσει τυχόν ανισορροπίες στη ροή του «Τσι».
​Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέγερσης των ανατομικών περιοχών στην επιφάνεια ή κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Αυτές οι περιοχές, γνωστές και ως σημεία βελονισμού, συνδέονται μεταξύ τους με κανάλια, τους λεγόμενους ‘’μεσημβρινούς’’.
Γιατί βελονισμό;
 • Πρόκειται για μια ολιστική ιατρική που
  δίνει την ευκαιρία στον οργανισμό να
  ​αυτό-θεραπευτεί.
 • Επιλύει τα προβλήματα από τη ρίζα και
  δεν εστιάζει μόνο στα συμπτώματά τους.
 • Είναι ανώδυνος.
 • Πολλές φορές αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις χρόνιες παθήσεις,
  σε σύγκριση με τη δυτική ιατρική.
 • Δεν περιλαμβάνει χρήση φαρμάκων και χειρουργικών επεμβάσεων. Πρόκειται
  για μια 100% φυσική μέθοδο.
 • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων γονιμότητας.
 • Το ενδεχόμενο παρενεργειών είναι εξαιρετικά χαμηλό.
 • Ενισχύει τις δυτικές θεραπείες και μπορεί
  να θεωρηθεί ως ένα είδος ενίσχυσής τους.
 • Παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα, που αγγίζει ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 70%.
 • Θεραπεύει τους οξείς και χρόνιους πόνους.
 • Σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις περιορίζει τα συμπτώματα και τη χρήση φαρμάκων.
 • Είναι οικονομικός. 
Ο βελονισμός θεραπεύει:
 • Πόνους πάσας φύσεως
 • Ψυχολογικές αστάθειες
 • Παθήσεις των νεύρων
 • Παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος
 • Παθήσεις ωτορινολαρυγγολογίας
 • Παθήσεις οφθαλμολογικές
 • Προβλήματα στην καρδιά
 • Προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα
 • Παθήσεις αιματολογικές
 • Παθήσεις του γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος 
Ο βελονισμός βρίσκει εφαρμογή και στην κοσμητική ιατρική.

Σύμφωνα με το National Institute of Health, ο βελονισμός συμβάλλει και στην αντιμετώπιση
του αισθήματος ναυτίας, για όσους ακολουθούν θεραπείες για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Αποτελεσματικότητα
Ο βελονισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους θεραπείας ή και μόνος του.
Ο ειδικός ιατρός γνωρίζει τα όρια και την αποτελεσματικότητα κάθε θεραπευτικής αγωγής που εφαρμόζει και δύναται να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές στον ασθενή. Η ασφάλεια είναι κάτι που ποτέ δεν διακυβεύεται και, αναλόγως με την πάθηση, τα αποτελέσματα θεραπείας με βελονισμό
που χαρακτηρίζονται ως μόνιμα κυμαίνονται από 60 έως 80%.